Preskočiť na obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

Časté požiare dali podnet na vytvorenie dobrovoľného hasičského zboru, ktorý v Helcmanovciach vznikol v auguste roku 1924. Hasičský zbor sa skladal z 20 členov z domácich občanov. Dobrovoľný hasičský zbor založil Juraj Mamrák a prvým veliteľom bol Ján Pachoľský. Ako hasičský sklad im slúžila drevená stavba na mieste terajšej predajne mäsa pri bývalej materskej škole. Členovia hasičského zboru boli zakladateľ Juraj Mamrák, veliteľ Ján Pachoľský, pokladník od roku 1930 Ondrej Petričko, veliteeľ čaty od roku 1930 Ján Kuruc, Štefan Dorčák, sanitárky Mária Mamráková, Katarína Šllofová, veliteľ Peter Kazár od roku 1930, Ján Lellák strojník, Štefan Mamrák gazda zboru od roku 1929, Jozef Pinčák od roku 1930, Štefan Pisko od roku 1930, Štefan Iľkovič od roku 1930, Štefan Turčan od roku 1930, Ján Mamrák od roku 1935 pikladník a v roku 1936 i veliteľ. V roku 1936 bola postavená murovaná stavba hasičského zboru za podpory Gelnického okresu. Súčasne bol vybudovaný železobetónový most cez potok. V júny 1937 bola budova odovzdaná hasičskému zboru. Konalo sa slávnostné posvätenie hasičského skladu i zástavy. Na zástavu bola pripúnutá ozdobná stuha. Krstnou matkou bola Irma Lakatošová, manželka správcu štátnej ľudovej školy a krstným otcom bol Jozef Kazár. V roku 1949 z príležitosti 25. výročia od založenia dobrovoľného hasičského zboru dostali hasiči motorovú striekačku. Terajšia požiarna zbrojnica bola postavená v roku 1961 v akcii „Z“. Pôvodná budova sa používala ako mliekáreň, kaderníctvo, zberňa šatstva a obuvi, knižnic, predajňa potravín, toho času mäsa.

ČIERNA KRONIKA

Prvý veľký požiar bol zaznamenaný v roku 1605. Do požiaru bolo v obci 250 jednoizbových drevených domov, počet obyvateľov 2000. Po veľkom požiari sa rodiny vysťahovali do Medzeva, Smolníka i cudziny. Druhý veľký požiar bol v obci zaznamenaný 12.08.1885, ktorý zachytil iba časť obce. Presné roky požiarov sa v požiarnej kronike neuvádzajú a tak horel dom Furimských nižný koniec, horela šindľová strecha u Michala Kuchára, kde požiar sa rozšíril i na maštaľ rodiny Ondíkovej, požiar v strede obce u rodiny Drajnovej, kedy zhorela strecha domu i strecah na drevárni, horel dom Štefana Dorčáka, požiar na JRD zničil senník samovznietením, ďalší požiar vznikol v maštalí od blesku a skratu v elektrickom vedení, objavili sa i lesné požiare zapríčinené nedbanlivosťou občanov. Požiare na poľnohospodárskych kultúrach zapríčinili sucho a skrat na kombajnoch, odhodený ohorok cigarety a vypaľovanie trávy. V roku 1998 blesk zapálil strechu rodinného domu Michala Kuchtu. V roku 2005 vznikol ďalší požiar rodinného domu u pani Agáty Piatnicovej, kedy požiar vznikol od topného telesa a zachvátil celú zadnú časť domu a strechu. Pri tomto požiari 21.01.2005 bolo na teplomery až 22 ºC pod nulou.

SÚŤAŽE HASIČSKÉHO ZBORU

1. miesto družstiev Mníšk nad Hnilcom 1998

1. miesto družstiev okresná súťaž Kojšov 1999

1. miesto súťaž družstiev Závadka 1999